Nationaal Biermuseum

Wist je dat Alkmaar niet alleen kaasstad, maar ook een echte bierstad is? Heel veel mensen weten dat niet en wij vertellen hen hier graag alles over in het Biermuseum in Alkmaar!

Bier is al een paar duizend jaar de populairste alcoholhoudende drank in onze streken. Maar hoe wordt het gebrouwen? Wat is mouten en waarom is gist zo belangrijk? Nationaal Biermuseum De Boom vertelt het u allemaal aan de hand van gereedschappen, apparatuur en machines waarmee de afgelopen tweehonderd jaar “het gouden nat” werd gebrouwen.

Het museum is gevestigd in het historische pand van voormalige brouwerij De Boom, vlakbij de beroemde kaasmarkt van Alkmaar. Het is in april 1987 geopend en heeft al vele Nederlandse en buitenlandse gasten mogen ontvangen.

Bestuur

Het bestuur van het Biermuseum wordt gevormd door de volgende personen:

  • Martijn van ’t Veer – voorzitter

  • Jasper Poll – secretaris

  • Joost Vriend – penningmeester

  • Robert Zoet – bestuurslid

  • Jerry Breg – bestuurslid

Emile Roemer is per 1 oktober 2020 benoemd tot waarnemend burgemeester van Alkmaar. Hij nam de plaats in van Piet Bruinooge die, mede wegens gezondheidsredenen, per die datum zijn functie neerlegde. Op 23 juni 2021 droeg hij het stokje over aan de nieuwe burgemeester Anja Schouten.

Tijdens het burermeesterschap heeft het bestuur in 2023 Emile Roemer gevraad om toe te treden als Beschermheer van het Nationaal Biermuseum.

Beloningsbeleid

Overeenkomstig haar statuten ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden en hebben zij slechts recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. Er zijn geen personen die in dienst zijn van de stichting.

ANBI

De Stichting Nationaal biermuseum de Boom is door het Ministerie van Financiën erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften of donaties fiscaal aftrekbaar voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting.

Financiën