Het Bestuur

Het bestuur van het Biermuseum wordt gevormd door de volgende personen:

  • Martijn van ‘t Veer – voorzitter
  • Jasper Poll – secretaris
  • Joost Vriend – penningmeester
  • Robert Zoet – bestuurslid
  • Jerry Breg – bestuurslid

Beloningsbeleid

Overeenkomstig haar statuten ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden en hebben zij slechts recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. Er zijn geen personen die in dienst zijn van de stichting.

ANBI

De Stichting Nationaal biermuseum de Boom is door het Ministerie van Financiën erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften of donaties fiscaal aftrekbaar voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting.

Financiën